Wednesday, May 19, 2010

Polisie weet nie hoekom 23 geboue hom R3,2 miljard kosPolisie weet nie hoekom 23 geboue hom R3,2 miljard kos
2010-05-18 22:15

Genl. Bheki Cele Foto: Sipho Mchunu
Foto's · Lesersfoto’s · Nuus in Foto's Stuur vir ons jou foto's · Stuur vir ons jou foto's
Lizel Steenkamp
Kaapstad. – Die polisie se topbestuur kon gister in die parlement nie verduidelik hoe R3,2 miljard bestee is om net 11 nuwe polisiekantore te bou en verbeterings aan 12 aan te bring nie.Dié reusagtige bedrag is die afgelope vier boekjare bestee. Dit beteken gemiddeld R139 miljoen is aan elk van die 23 polisiekantore bestee. Luidens ’n voorlegging wat aan die parlementêre portefeuljekomitee oor polisie gedoen is, is:R498 miljoen in die 2006-’07-boekjaar bestee om sewe nuwe polisiekantore te bou en drie te verbeter;R727 miljoen in die 2007-’08-boekjaar bestee om een polisiekantoor te bou en drie te verbeter;R939 miljoen in die 2008-’09-boekjaar bestee om een polisiekantoor te bou en vyf te verbeter; enR1,1 miljard in die 2009-’10-boekjaar bestee om twee polisiekantore te bou en verbeterings aan een aan te bring. Komiteelede was merkbaar onthuts en het genl. Bheki Cele, nasionale polisiehoof, en sy afvaardiging met indringende vrae gepeper.’n Verleë Cele het me. Sindi Chikunga, ANC-LP en komiteevoorsitter, toe versoek om die vergadering te verdaag omdat hulle nie in staat is om antwoorde te gee nie. “Ek vra om verskoon te word. Daar is te veel dinge waarvan ons ons nie kan vergewis nie. Ek weet in alle eerlikheid nie hoe ons die agbare lede se vrae gaan beantwoord nie. Ons moet eerder in ’n latere datum teruggeroep word wanneer ons behoorlik voorberei het.”Opposisie- en selfs ANC-LP’s was stomgeslaan. “Beteken dit die senior span wat vandag hier is, weet nie wat aangaan nie? Nee, hiermee het ek ’n ernstige probleem,” het mnr. Greg Schneemann, ANC-LP, gesê.Cele en sy afvaardiging is vir ’n wyle uitgestuur terwyl die komitee agter geslote deure vergader het.Ná die kort verdaging het Chikunga die roede behoorlik ingelê. Volgens haar is daar groot kommer oor die afdeling wat die polisie se kapitaalprojekte bestuur. “Miljarde rande is hier ter sprake. Ons het ernstige bedenkinge oor wat hier aan die gang is.”Sy het die polisielede wat onderlangs sit en lag het ook ingeklim.Chikunga het Cele gewaarsku dat dit ’n strafregtelike oortreding is om die parlement te mislei en dat sy stappe sal doen as dit later blyk die afvaardiging probeer om die komitee onder ’n wanindruk te bring.Me. Dianne Kohler Barnard, DA-LP, het agterna gesê dit is onmoontlik dat die polisie miljarde aan 23 polisiekantore bestee het. “Hier is groot fout.”
-------------------------------------------------------------------------------------------

Cops clueless how budget spent
2010-05-19 09:38
Email article
Related Links
Cele: Ranks gives Saps oomph
Anger over police station move
150 000 expected at crime protest

Parliament of Whores

Lizel Steenkamp, Beeld
Cape Town - The police's top management were unable to explain to Parliament on Tuesday how R3.2bn was spent to build only 11 new police stations and to make improvements at 12 other stations.This enormous amount has been spent over the past four financial years. That means an average of R139m was spent on each of the 23 police stations.According to a presentation submitted to the Parliamentary portfolio committee for police, the money was spent as follows:- R498m was spent during the 2006-'07 financial year to build seven new police stations and improve three others;- R727m was spent during the 2007-'08 financial year to build one police station and improve three;- R939m was spent during the 2008-'09 financial year to build one police station and improve five; and- R1.1bn was spent during the 2009-'10 financial year to build two police stations and improve one.Cele clearly cluelessCommittee members were clearly upset and Bheki Cele, national chief of police, and his delegation were peppered with some probing questions.An embarrassed Cele then asked Sindi Chikunga, ANC MP and committee chair, to adjourn the meeting since they were not capable of providing answers."I'm asking to be excused. There are too many things to check and ascertain."I don't know, in all honesty, how we can answer the honourable members' questions. We should rather at a later date hold a meeting, when we've prepared properly."Opposition and even ANC MPs were flabbergasted."Does this mean the senior team who are standing here on Tuesday, don't know what's going on? No, with this thing I have a serious problem," said Greg Schneemann, an ANC MP.Tongue-lashingCele and his delegates were excused for a while, while the committee met behind locked doors.After the short meeting, Chikunga gave them a tongue-lashing. According to her there is great concern regarding the department that manages the police's capital projects."We're talking billions of rands. We have some serious doubts about what's going on here."And the police members who sat smiling and laughing among themselves were also given a tongue-lashing.Chikunga warned Cele that misleading Parliament is a criminal transgression, and that she will be taking steps should it later look like the delegation was trying to mislead the committee.Dianne Kohler-Barnard, DA MP, said afterward that it's impossible that the police could have spent billions of rands on 23 police stations. "This is a giant mess."
Read more on: parliament saps bheki cele

No comments:

Post a Comment